واچــــک

واچــــک

{{item.Title}} {{item.Translations}}
{{ctrl.ReferenceCount}} واژه‌نامه
{{ctrl.termCount}} واژه
{{ctrl.TranslationCount}} معادل
translate
آخرین جستجوها
search
گفتاورد نقل قول ها و جملات الهام‌بخش در زمینه‌ی توسعه‌ نرم‌افزار را در گفتاورد بخوانید. ربات مترجم ربات تلگرام واچک جهت استفاده سریع از ترجمه لغات مورد جستجو راه اندازی شد. دعوت به همکاری واچک از شما جهت گسترش این سامانه دعوت به مشارکت می کند.
supervisor_account